Dom upokojencev Tisje Črni Potok Kjer naj bo starost brez bolečin

Spoštovani,

sprejem v dom poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionelnega varstva (Ur.l. RS št. 38/2004, 23/ 2006 in 42/2007).

Vlogo za sprejem vloži uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik za posebni primer, ki ga na podlagi predpisov o zakonski zvezi in družinskih razmerjih postavi center za socialno delo.

Dom vodi evidenco prispelih prošenj. Vsako novo, popolno vlogo uporabnika uvrsti v seznam čakajočih. Vse vloge obravnava komisija za sprejem, premestitev in odpust, ki jo sestavljajo: strokovni vodja doma, socialna delavka in namestnica direktorice za zdravstveno nego in oskrbo, po potrebi pa sodeluje tudi drug strokovni delavec ali sodelavec.

Z uporabnikom, ki bo sprejet, podpišemo dogovor o sprejemu v institucionalno varstvo (ali dnevno varstvo), v katerem se uredijo vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve.

PRIČNITE POSTOPEK SPREJEMA

Socialna služba

Sonja Smergut

socialna delavka

tel.: 01 890 01 07

e-pošta: sonja.smergut@ssz-slo.si


Janez Orehek

socialni delavec

tel.: 01 890 01 06

e-pošta: janez.orehek@ssz-slo.si


Socialna služba
Nazaj na vrh
Nastavitve dostopnosti
CTRL + U
Nastavitve dostopnosti
  • Ctrl+UPokaži nastavitve dostopnosti
  • Ctrl+Alt+DVrni se na domačo stran
  • EscZapri pojavno okno / meni
  • TabPremakni fokus na naslednji element
  • Shift+TabPremakni fokus na prejšnji element
  • EnterKlikni fokusiran element
  • SpaceObkljukaj / odkljukaj polje
Zapri