Dom upokojencev Tisje Črni Potok Kjer naj bo starost brez bolečin
KAKO ODDAMO VLOGO?

KAKO ODDAMO VLOGO?


Za sprejem v dom je potrebo vložiti naslednje dokumente:
 • prošnjo (vlogo) za sprejem v institucionalno varstvo,
 • mnenje o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od 30 dni (izpolni pristojni zdravnik),
 • pooblastilo o urejanju upravnih postopkov (izpolnite samo, če vlagate vlogo za svojca),
 • pisno izjavo svojcev, skrbnika ali pooblaščenca o plačevanju oskrbnine,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.
Obrazce natisnite in izpolnite, nato jih slikajte ali skenirajte in vložite s klikom spodaj:
ODDAJ VLOGO

Vloge obravnava Komisija za sprejem, odpust in premestitev, pri čemer upošteva:
 • vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe,
 • zdravstveno stanje uporabnika, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe,
 • bližino stalnega bivališča uporabnika
 • stalno bivališče njegovih svojcev,
 • socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema,
 • starost nad 65 let.

V primeru, da je vloga nepopolna vas o tem obvestimo in pozovemo k njeni dopolnitvi.

KO JE VLOGA ODOBRENA?


Vas obvestimo o odobritvi vloge in povabimo k podpisu Dogovora o zagotavljanju storitev institucionalnega varstva.

Z dogovorom o zagotavljanju storitev institucionalnega varstva se uredijo vsa bistvena vprašanja izvajanja storitev: vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitve, obseg, cena, plačnik in pogoji za spremembe oz. prenehanje veljavnosti dogovora.

Dogovor se podpiše z uporabnikom storitev institucionalnega varstva oziroma njegovim zakonitim zastopnikom ali skrbnikom za posebni primer, ki ga na podlagi predpisov o zakonski zvezi in družinskih razmerjih postavi center za socialno delo.

Ob sprejemu organiziramo dobrodošlico v domu, kjer je potrebno prinesti še:

 • urejeno zdravstveno kartico z dodatnim zavarovanjem,
 • zdravstveni karton,
 • veljavni osebni dokument.

Sprejemi v Dom so praviloma ob delavnikih med 8.00 in 12.00 uro.

Postopek sprejema se zaključi z namestitvijo in postopno seznanitvijo stanovalca z novim okoljem v domu, kar poteka v skladu s potrebami stanovalca.

KO JE VLOGA ODOBRENA?
Nazaj na vrh
Nastavitve dostopnosti
CTRL + U
Nastavitve dostopnosti
 • Ctrl+UPokaži nastavitve dostopnosti
 • Ctrl+Alt+DVrni se na domačo stran
 • EscZapri pojavno okno / meni
 • TabPremakni fokus na naslednji element
 • Shift+TabPremakni fokus na prejšnji element
 • EnterKlikni fokusiran element
 • SpaceObkljukaj / odkljukaj polje
Zapri