Dom upokojencev Tisje Črni Potok Kjer naj bo starost brez bolečin

Naloge socialne službe v Domu

Pred sprejemom stanovalca oz. stanovalke v Dom:

Pred sprejemom stanovalca oz. stanovalke v Dom:

 • nudenje informacij v zvezi z oddajo prošnje in potrebne dokumentacije za sprejem v Dom,
 • informacije povezane s samim bivanjem v Domu, ogled Doma in možnosti nastanitve,
 • priprava dokumentacije za sprejem v Dom,
 • vodenje seznama prošenj za sprejem v Dom,
 • obveščanje prosilcev o statusu prošnje za sprejem v Dom,
 • nudenje informacij v zvezi z dodatnimi storitvami Doma in sodelovanje pri izvajanju le teh, itd.

Med bivanjem stanovalca oz. stanovalke v Domu:

 • Psihosocialna podpora stanovalcu oziroma stanovalki ter svojcem (pogovor), 
 • nudenje pomoči pri uveljavljanju različnih pravic iz področja socialnega in pokojninskega varstva,
 • spremljanje kategorije oskrbe stanovalca/stanovalke in priprava ustrezne dokumentacije,
 • spremljanje zadovoljstva stanovalcev/stanovalk in njihovih svojcev,
 • izdelava individualnih načrtov ter evalvacija,
 • sodelovanje s svojci (reševanje pritožb, soorganizacija in priprava sestankov, sprejemanje pohval, itd.).
Med bivanjem stanovalca oz. stanovalke v Domu:
Ob zaključku bivanja stanovalca oz. stanovalke v Domu:

Ob zaključku bivanja stanovalca oz. stanovalke v Domu:

 • zaključek Dogovora o izvajanju oskrbe v Domu, 
 • urejanje administrativnih zadev v zvezi z odhodom stanovalca/stanovalke iz Doma,
 • zaključek delovnega odnosa s svojci stanovalcev oziroma stanovalk Doma, 
 • vodenje statističnih podatkov v zvezi z odhodom iz Doma, itd.

Poleg vseh omenjenih področij in nekaterih opisanih nalog je delo socialne službe še širše, saj zajema poleg sodelovanje z omenjenimi deležniki tudi sodelovanje z vsemi zaposlenimi pri celostni oskrbi stanovalca oz. stanovalke. Zajema tudi sodelovanje z okoljem, mentorstvo študentom, ki v Dom prihajajo na svojo učno bazo tekom študija, sodelovanje s prostovoljci in tudi skrb za osebno rast in razvoj skozi nova (spo)znanja, nenehna izobraževanja na različnih tematsko povezanih področjih.


Več o delu in poslanstvu socialne službe si lahko ogledate na spletni strani Socialne Zbornice Slovenije, ki ponosno praznuje 30 let obstoja.

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE

Socialna služba

Sonja Smergut

socialna delavka

tel.: 01 890 01 07

e-pošta: sonja.smergut@ssz-slo.si

Janez Orehek

socialni delavec

tel.: 01 890 01 06

e-pošta: janez.orehek@ssz-slo.si

Socialna služba
Nazaj na vrh
Nastavitve dostopnosti
CTRL + U
Nastavitve dostopnosti
 • Ctrl+UPokaži nastavitve dostopnosti
 • Ctrl+Alt+DVrni se na domačo stran
 • EscZapri pojavno okno / meni
 • TabPremakni fokus na naslednji element
 • Shift+TabPremakni fokus na prejšnji element
 • EnterKlikni fokusiran element
 • SpaceObkljukaj / odkljukaj polje
Zapri