Dom upokojencev Tisje Črni Potok Kjer naj bo starost brez bolečin

Kompleks današnjega doma Tisje s staro graščino, pripadajočimi gospodarskimi poslopji in posestvom je bil od druge polovice 16. stoletja do 2. svetovne vojne v lasti različnih plemiških rodbin, ki so vzdrževale, dograjevale pa tudi podirale zgradbe oziroma njihove posamezne dele ter skrbele za posest.


Po doslej znanih podatkih naj bi bila graščina Črni Potok (Schwarzenpach) zgrajena pred letom 1578. Prvi znani lastniki so bili gospodje Strassern z Rožeka na dolenjskem. Graščina je bila postavljena na pobočje hriba, ob njegovem vznožju pa so kasneje zgradili gospodarska poslopja.

Janez Vajkard Valvasor

V 17. stoletju se je v Črnem Potoku zamenjalo kar šest lastnikov. Najslavnejši med njimi je bil znameniti kranjski raziskovalec in polihistor, baron Janez Vajkard Valvasor, ki je leta 1672 - poleg Bogenšperka (kjer se je nastanil) in takrat že porušenega Lichtenberga - kupil tudi Črni Potok, in sicer od barona Jurija Kheysella.

V njegovem času je bila graščina dvoinpolnadstropno poslopje pravokotnega tlorisa z vhodnim stolpom na prednjem pročelju. Sedemnajst let kasneje, ko je zaradi stroškov izdaje znamenite Slave vojvodine Kranjske obubožal, je graščino in posestvo prodal baronici Ani Maksimiljan Moscon.

V 18. stoletju in prvi polovici 19. stoletja sta imeli Črni Potok v lasti znani plemiški rodbini Apfaltrer in Lichtenberg, sredi 19. stoletja pa ga je kupil greščak, dr. Karl Wurzbach. 

Leta 1927 je graščina s posestvom prešla v last rodbine Medica, ki je morala Črni Potok zapustiti zaradi pričetka 2. svetovne vojne. Graščina je bila v skoraj štiristoletni zgodovini večkrat predelana, tako da je izginil vhodni stolp, samo zgradbo pa so znižali za eno nadstropje.

Med zadnjo vojno je bila v gradu nemška postojanka, po vojni pa je nova oblast grajske stavbe in pripadajoče zemljišče nacionalizirala. Konec leta 1946 so v staro graščino naselili prvih 33 stanovalcev, s čimer se je začela pisati zgodovina sedanjega doma Tisje.
V 77 letih delovanja so vsa poslopja prenovili, posodobili ter dogradili nova, tako da predstavljajo danes pravo malo skupnost, ki ponuja stanovalcem ugodne pogoje za kvalitetno preživljanje starosti.

Nazaj na vrh
Nastavitve dostopnosti
CTRL + U
Nastavitve dostopnosti
  • Ctrl+UPokaži nastavitve dostopnosti
  • Ctrl+Alt+DVrni se na domačo stran
  • EscZapri pojavno okno / meni
  • TabPremakni fokus na naslednji element
  • Shift+TabPremakni fokus na prejšnji element
  • EnterKlikni fokusiran element
  • SpaceObkljukaj / odkljukaj polje
Zapri