Dom upokojencev Tisje Črni Potok Kjer naj bo starost brez bolečin

Domujemo v občini Šmartno pri Litiji (252 mnm), ki je naselje s približno 1.400 prebivalci v Sloveniji in leži 3 km jugovzhodno od Litije, v manjši kotlini, ki je sotočje treh potokov (Reka, Črni potok, Kostrevniški potok), zato se severni predel naselja Šmartno imenuje Ustje. Ime kraja se je prvič pojavilo v cerkvenih listinah leta 1135, sicer pa je bilo območje poseljeno že v predzgodovinskem obdobju. Najstarejša hiša v kraju ima vzidano letnico 1580, v njej pa je bila v 17. stoletju slikarska in grafična delavnica Mollerey.

Središče Šmartnega predstavlja neogotska cerkev sv. Martina (od tod tudi etimologija imena kraja: Št. Marten = Šmartno). Cerkev je načrtoval arhitekt Adolf Wagner, dela pa so potekala med letoma 1899 in 1901 pod vodstvom Gustava Tönniesa. Notranjost cerkve osvetljuje barvna svetloba, ki pada skozi vitraže Antona Jebačina. Po legendi naj bi cerkev postavili na mestu, kjer so se na god svetega Martina (11. november) na površje rešili zasuti šmarski rudarji.

Nazaj na vrh
Nastavitve dostopnosti
CTRL + U
Nastavitve dostopnosti
  • Ctrl+UPokaži nastavitve dostopnosti
  • Ctrl+Alt+DVrni se na domačo stran
  • EscZapri pojavno okno / meni
  • TabPremakni fokus na naslednji element
  • Shift+TabPremakni fokus na prejšnji element
  • EnterKlikni fokusiran element
  • SpaceObkljukaj / odkljukaj polje
Zapri